Hans van Oosten
Een vertrouwenspersoon is een persoon waar alle vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen mee kunnen praten.
Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuik-/ niet pluis-gevoel en twijfels.
De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de melder/hulpvrager/steunzoeker zich ondersteund voelt bij eventuele vervolgstappen.

"De vertrouwenspersoon kun je benaderen voor een
luisterend oor, advies en bijstand”

Neem hier contact op met onze vetrouwenspersoon Hans van Oosten.