Bij Scouting Jan van Hoof vinden wij veiligheid van onze (jeugd-) leden van het grootste belang. Wij zorgen er niet alleen voor dat kinderen zonder ongelukken spelletjes en activiteiten kunnen doen, maar wij hebben ook extra aandacht voor de sociale veiligheid van al onze leden.

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals geweld, pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, etc.

Bij Scouting Jan van Hoof werken wij actief aan de bescherming van onze leden. Bewustwording en preventie zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Onze vertrouwenspersonen coördineren en monitoren deze acties, maar zijn er ook voor leden en ouders die vragen of zorgen hebben over onderwerpen rondom sociale veiligheid in de groep.

Met ons kun je in vertrouwen praten en je vragen voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, iets wat je gezien/gehoord hebt of iets waar je over twijfelt of een niet-pluis gevoel over hebt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep.