Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. 

Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. De Jan van Hoof vraagt dan ook voor al zijn leiding en stafleden een VOG aan. Ook houden wij ons aan de gedragscode. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle onze leiding en stafleden zijn op de hoogte van deze gedragscode en weten hoe te handelen.

Gedragscode Scouting Nederland